Cruz Roja
Bomberos
Ambulancias

      
Cruz Roja
Casa Central 4951-2389 
Villa Ballester
4768-0183 
San Andrés
4755-1450
 
Bomberos
Cuartel Central San Martín
4753-4939/4755-2222 
Destacamento Villa Maipú 4713-2222 
Destacamento II Loma Hermosa
4739-6334 
Cuartel Central de Villa Ballester 4738-2222/ 4768-2222  
Destacamento I J.L. Suarez 4735-4889
 
Ambulancias
Red de Emergencias Médicas 4752-5555 / 0800-444-7258